dr. Homoki Tamás
ügyvéd, közlekedési szakjogász

Telefon: 76/483-284
drhomoki@t-online.hu

Büntető ügyekben védelem ellátása

A büntetőeljárásról szóló törvény szerint a terheltet megilleti a védelem joga. E jogot korlátozni, illetőleg bárkinek a szabadságát elvonni csak a törvényben meghatározott okból és a törvényben meghatározott eljárás alapján lehet. A terhelt személyesen védekezhet, és a védelmét az eljárás bármely szakaszában védő is elláthatja. A védő eljárása a törvényben meghatározott esetekben kötelező. Fontos és kardinális alapelve a magyar büntető jognak, miszerint senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős határozatában nem állapította meg. Az ügyvédi iroda elsődleges céljának tekinti ezen elv maradéktalan és megalkuvást nem ismerő érvényesítését.

vissza