dr. Homoki Tamás
ügyvéd, közlekedési szakjogász

Telefon: 76/483-284
drhomoki@t-online.hu

Jogi nyilatkozat

Ezt a honlapot dr. Homoki Tamás, a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarába Ü-101116. számon bejegyzett és 02-030318. számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján (www.magyarugyvedikamara.hu) találhatók.

Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott „Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat” tartalmazza.

A honlapon található információk kizárólag általános tájékoztatás céljából állnak rendelkezésre. A megjelent információk nem minősülnek ajánlattételnek és az ügyvédi megbízás elfogadásának sem.

A honlap teljes szöveges, képi és grafikai tartalma szerzői és személyiségi jogi védelem hatálya alatt áll.

A honlapon található anyagok jogosulatlan felhasználása szankciót von maga után.