dr. Homoki Tamás
ügyvéd, közlekedési szakjogász

Telefon: 76/483-284
drhomoki@t-online.hu

Polgári perek jogi képviselete

A Dr. Homoki Tamás Ügyvédi Iroda a klasszikus magánjogi területeken (tulajdonjog, szerződések joga, öröklés), illetve egyéb speciális jogterületeken (munkajog, kereskedelmi élet joga, fogyasztóvédelem, építéshatósági eljárások, a civil élet szereplőinek, az alapítványoknak, egyesületek ügyeiben stb.) is hathatós segítséget kíván nyújtani az irodát felkereső ügyfeleknek. Az ezen területekkel kapcsolatos peren kívüli egyeztetések, illetőleg esetleges peres-, vagy más hatósági eljárások teljes körű vitelét vállalja.

vissza