dr. Homoki Tamás
ügyvéd, közlekedési szakjogász

Telefon: 76/483-284
drhomoki@t-online.hu

Sértetti jogi képviselet közlekedési büntető ügyekben

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 56. § (1) bekezdése értelmében a sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt a jogait a képviselője útján is gyakorolhatja. A sértetti jogi képviselet közlekedési ügyekben legtipikusabban a sérelmet szenvedett fél úgynevezett polgári jogi igényének, vagyis az ő ért vagyoni-, és nem vagyoni kárának érvényesítése, pénzben kifejezhető értékű hátrányának kompenzációja területén merül fel, mely területeken a sérelem legoptimálisabb ellentételezésének elérésre nagyban függ a képviselet szakmai hozzáértésétől.

vissza